«Aprendín máis na casa familiar que logo nos estudos»